criticize; treat in a disrespectful manner; defame

listen to the pronunciation of criticize; treat in a disrespectful manner; defame
Английский Язык - Турецкий язык

Определение criticize; treat in a disrespectful manner; defame в Английский Язык Турецкий язык словарь

denigrate
kötülemek

Tatoeba, yalnızca imajını kötülemek ve faaliyetini aşağılamak isteyenleri işbirlikçi olarak kabul etmemeli. - Tatoeba should not admit as collaborators those who only wish to denigrate its image and demean its activity.

denigrate
{f} çekiştirmek
denigrate
leke sürmek
denigrate
yermek
denigrate
karalamak
denigrate
{f} iftira etmek, leke sürmek, karalamak, kara çalmak, çamur atmak
denigrate
{f} iftira etmek
Английский Язык - Английский Язык
{f} denigrate
criticize; treat in a disrespectful manner; defame

    Расстановка переносов

    criticize; treat in a dis·re·spect·ful manner; de·fame

    Произношение

    Слово дня

    momism
Избранное