created on the spur of the moment, impromptu

listen to the pronunciation of created on the spur of the moment, impromptu
Английский Язык - Турецкий язык

Определение created on the spur of the moment, impromptu в Английский Язык Турецкий язык словарь

ad hoc
özel bir amaçlı
ad hoc
(Kanun) mahsus
ad hoc
(Kanun) bu maksatla
ad hoc
(Bilgisayar,Teknik) plansız
ad hoc
(Politika, Siyaset) planlanmadan
ad hoc
önceden tasarlanmış
ad hoc
bilhassa bunun için
ad hoc
(Bilgisayar,Teknik) tasarsız
ad hoc
özellikle bu (bir) amaca yönelik; özel bir amaca matuf
ad hoc
Özel ve geçici olarak kurulmuş
ad hoc
Ad hoc, "Amaca özel - niyete mahsus" anlamına gelen latince ibaredir. Genelde bir soruna yönelik, geçici bir çözümü anlatmak için kullanılır. Bazen de bir yetersizliği ya da üstünkörü üretilen çözümleri vurgulamak için kullanılır
ad hoc
geçici
ad hoc
(Gıda) Buna özgü, özellikle bunun için
Английский Язык - Английский Язык
ad hoc
created on the spur of the moment, impromptu
Избранное