counting

listen to the pronunciation of counting
Английский Язык - Турецкий язык
sağlayarak
{f} say

Ben insanların sayısını sayıyorum. - I'm counting the number of people.

Seni tekrar görünceye kadar dakikaları sayıyorum. - I'm counting the minutes until I see you again.

(Politika, Siyaset) oy sayımı
{i} sayım

Oy pusulalarının sayımı yarım saat aldı. - The counting of the ballots took half an hour.

{i} sayma

Başkalarının ceplerindeki parayı saymak iyi değildir ama ilginçtir. - Counting money in other people's pockets isn't good, but it's interesting.

Ben saymayı durdurdum. - I've stopped counting.

{i} hesap

Abaküsler hesaplama aracıdır. - Abacuses are counting devices.

Tom Mary'nin, parti hazırlığı için ona yardım edeceğini hesaplamıştı. - Tom was counting on Mary to help him get ready for the party.

dahil

Burada misafirler dahil on beş kişi var. - There are fifteen people here, counting the guests.

sayan
count
sayı

O, sayısız makbuz ve banka kayıtlarıyla ilgili yaptığı hesaplamalara dayandırarak, bilgisayarında tam bir mali kayıt yaptı. - He made a complete financial record on his computer, basing his calculations on countless receipts and bank records.

Dünyada üç tip insan vardır: sayı sayabilenler, ve sayamayanlar. - There are three different types of people in the world: those who can count, and those who can't.

counting ...
dahil
counting efficiency
sayma verimliliği
counting apparatus
sayma aygıtı
counting machine
sayma makinesi
counting method
sayma yöntemi
counting number
sayma sayısı
counting rate
sayma hızı
counting eggs before they are laid
dereyi görmeden paçaları sıvamak
counting numbers
Sayma sayıları
counting, enumerating, totaling
Toplam numaralandırma sayım
counting ..
dahil: That makes ten, counting me. Ben dahil on kişi eder. That's sixteen people, not counting the children. Çocuklar hariç, on altı
counting circuit
(Elektrik, Elektronik) sayma devresi
counting decoder
(Bilgisayar) sayaçlı kod çözücü
counting efficiency
sayma verimliligi
counting house
(Ticaret) muhasebe servisi
counting loss
(Nükleer Bilimler) sayım kaybı
counting methods
sayma yöntemleri
counting on the fingers
parmak hesabı
counting rate
(Nükleer Bilimler) sayım hızı
counting rate meter
(Nükleer Bilimler) sayım hızı ölçer
counting rules
(Askeri) sayım kuralları
counting words
(Bilgisayar) sayılan sözcük
counting words
sözcük sayımı
coin counting machine
madeni para sayma makinesi
count
varsaymak
count
önemi olmak
count
{i} hesaba katma

Bunları hesaba katmamı istiyor musun? - Do you want me to count these?

Tom bunu hesaba katmamıştı. - Tom hadn't counted on this.

count
kont

Japon Hava Yolları kontuarı nerede? - Where is the Japan Airlines counter?

Uçuşundan en az bir saat önce kontuara gel, lütfen. - Please come to the counter at least an hour before your flight.

count
hesap

O, sayısız makbuz ve banka kayıtlarıyla ilgili yaptığı hesaplamalara dayandırarak, bilgisayarında tam bir mali kayıt yaptı. - He made a complete financial record on his computer, basing his calculations on countless receipts and bank records.

Tom Mary'nin, parti hazırlığı için ona yardım edeceğini hesaplamıştı. - Tom was counting on Mary to help him get ready for the party.

stock counting
Stok sayımı
count
sayma

524.372'e kadar saymak zorunda kalsam, sıkılırım. - I would be bored if I had to count to five hundred twenty-four thousand three hundred seventy-two.

Saymada yanlış yapmamaya özen göstermelisin. - You must be accurate in counting.

count
{i} önemseme
count
hesaba katmak
count
(Kanun,Ticaret) hesap etmek
count
(Ticaret) hesap etme
count
(Bilgisayar) count
count
içermek
count
(Teknik,Tekstil) iplik numarası
count
güvenmek

Hiç kimse ülkeme güvenmek istemez. - Nobody wants to trust my country.

Hiç kimse ülkeme güvenmek istemedi. - Nobody wanted to trust my country.

count
önemli olmak
count
toplam

Ülkenin toplam nüfusu 300 milyondur. - The total population of the country is 300 million.

O, az bilinen ülkeler hakkındaki gerçekleri toplamak için dünyayı dolaşıyor. - He travels about the world gathering facts about little known countries.

count
madde
count
hesaplamak
count
(Bilgisayar) yinelemesayısı
count
(Havacılık) atkı veya çözgü sayısı
count
gözü ile bakmak
count
sayısını bulmak
skip counting
Atlayarak sayma, 2, 4, 6, 8 gibi
count
şikayet maddesi
count
kapsamak
count
olarak saymak
count
dikkat

Sonunda, dikkatlice geri saymaya başladılar. - At last, they began to count down cautiously.

Son yıllarda, bazı Müslüman ülkeler zenginleşmiş ve dünyanın dikkatini çekmişlerdir. - In recent years, some Muslim countries have prospered and attracted the attention of the world.

count
saymak

Verdiğin her şeyi saymak kötü. - It is bad to count all the things that you gave.

Başkalarının ceplerindeki parayı saymak iyi değildir ama ilginçtir. - Counting money in other people's pockets isn't good, but it's interesting.

count
olduğunu düşünmek
count
say

Sonunda, dikkatlice geri saymaya başladılar. - At last, they began to count down cautiously.

Tokyo borsasında, aşağı yukarı 450 şirketin hisse senetleri sayaç üzerinde işlem gördü. - In the Tokyo stock market, stocks of about 450 companies are traded over the counter.

count
değeri olmak
count
umursama
count
(sayı) saymak
count
içine almak
count
sayımı
count
uçurtma

it s ı count.

double counting
çift hesaplama
not counting
sayımı değil
thread counting glass
Konu sayma cam
absolute counting
(Nükleer Bilimler) mutlak sayım
count
içine
count
on sayma
count
{f} addetmek
count
{i} dava maddesi
count
keep count sıra ile saymak
count
say,v.say: n.sayma
count
dava ve şikâyet fıkrası
count
Iose count hesabı şaşırmak
count
{i} huk. (dava dilekçesi veya iddianamede sayılan) suçlama
count
iddialar
count
(Nükleer Bilimler) sayım

Yılbaşı için geri sayım başladı. - The countdown for the New Year has begun.

Yaz sayımınızı yapın. - Make your summer count.

count
sayılmak
count
{f} sayı saymak
count
take the count boksta yere serilip kalkamamak
count
{f} 1. sayı saymak: Do you know how to count? Saymayı biliyor musun? She can only count from one to ten. Ancak birden ona kadar sayabiliyor. 2
count
kont/dikkat/suç/sayma
count
sayı saymak: Do you know how to count? Saymayı biliyor musun? She can only count from one to ten. Ancak birden ona kadar sayabiliyor. 2
pulse counting
vuruş sayma
Английский Язык - Английский Язык
Present participle of count
A count; the act by which something is counted
Gerund of to count; an act of counting
If you say and counting after a number or an amount of something, you mean that the number or amount is continuing to increase. There is a 1,700-year-old tea tree still living in southern China which is more than 100 feet tall and counting
Present participle of to count
{i} numbering, numeration, calculating, adding up
the act of counting; "the counting continued for several hours"
Not counting a particular thing means not including that thing. Counting a particular thing means including that thing. an average operating profit of 15% to 16% of sales, not counting administrative expenses. = including
counting angels on pinheads
Present participle of count angels on pinheads
counting coup
Present participle of count coup
counting glass
A magnifying glass used to count the density of threads in a textile
counting glasses
plural form of counting glass
counting measure
A positive measure which, for each subset of a given measure space, assigns a value equal to the number of points in that subset
counting number
a positive integer
counting-out game
A children's rhyme used to select a person from a group, more or less at random
counting-house
a house or office used for transacting business, bookkeeping, correspondence, etc
counting frame
abacus, device of stringed beads used for calculating
counting house
building or office which a business or firm uses as its accounting and bookkeeping department
counting house
an office where accounts and money were kept in the past
counting number
A natural number
counting of the Omer
counting of the days between Passover and Shavuot
counting of votes
totaling up the number of votes, tallying of votes (i.e. in an election)
and counting
used to show that the number previously mentioned is continuously changing, i.e. increasing or decreasing

Hurry up, the train leaves in three minutes. No, two minutes and counting!.

but who's counting
Used as a retort or comeback, often to deprecate oneself or another for excessive concern or attention to

You've made that mistake eight times now. But who's counting?.

card counting
A strategy, in pontoon or blackjack, in which a player keeps a mental tally of the cards played in order to calculate the probability of certain cards being dealt and therefore obtain an advantage
count
A charge of misconduct brought in a legal proceeding
count
To enumerate the digits of one's numeral system

Can you count to a hundred?.

count
The number of balls and strikes, respectively, on a batter's in-progress plate appearance

He has a 3-2 count with the bases loaded.

count
The act of counting or tallying a quantity
count
To be an example of something

Apples count as a type of fruit.

count
The male ruler of a county; also known as an earl, especially in England. The female equivalent is countess
count
To be of significance; to matter

Your views don't count here.

count
The result of a tally that reveals the number of items in a set; a quantity counted
count
To determine the number (of objects in a group)

There are three apples; count them.

count
To consider something an example of something

I count apples as a type of fruit.

count
show consideration for; take into account; "You must consider her age"; "The judge considered the offender's youth and was lenient"
count
a nobleman (in various countries) having rank equal to a British earl
count
{f} enumerate; take into account
count
Returns the number of entries in the dictionary
count
Unless noted, the number of projects shown excludes the number of administrative supplements
count
{n} a foreign title, tale, number, declaration
count
{v} to reckon, tell, esteem, depend
Count
If you say that someone should stand up and be counted, you mean that they should say publicly what they think, and not hide it or be ashamed of it. Those involved and benefiting from the scandal must be prepared to stand up and be counted
Count
You use count when referring to the level or amount of something that someone or something has. A glass or two of wine will not significantly add to the calorie count see also blood count, pollen count
Count
In law, a count is one of a number of charges brought against someone in court. He was indicted by a grand jury on two counts of murder
Count
When you count, you say all the numbers one after another up to a particular number. He was counting slowly under his breath Brian counted to twenty and lifted his binoculars
Count
If someone is out for the count, they are unconscious or very deeply asleep
Count
A Count is a European nobleman with the same rank as an English earl. Her father was a Polish Count
Count
If something counts or is counted as a particular thing, it is regarded as being that thing, especially in particular circumstances or under particular rules. No one agrees on what counts as a desert Two of the trucks were stopped because they had tents in them, and under the commanders' definition of humanitarian aid, that didn't count They can count it as a success
Count
to count your blessings: see blessing. or earl European title of nobility, ranking in modern times directly below a marquess or (in countries without marquesses) a duke. In England the title of earl is the equivalent of count and ranks above a viscount. The wife of a count or earl is a countess. The Roman comes ("count") was originally a household companion of the emperor; under the Franks he was a local commander and judge. The counts were later incorporated into the feudal structure, some becoming subordinate to dukes, though a few countships were as great as duchies. As royal authority was reasserted over the feudatories, which took place at different times in the different kingdoms, the counts lost their political authority, though they retained their privileges as members of the nobility. Aehrenthal Aloys Count Lexa von Alfieri Vittorio Count Amadeus the Green Count Andrássy Gyula Count Arakcheyev Aleksey Andreyevich Count Basie Count Berchtold Leopold count von Bernadotte af Wisborg Folke Count Bernstorff Johann Heinrich count von Beust Friedrich Ferdinand count von Caprivi Georg Leo count von Cavour Camillo Benso count di Chambord Henri Dieudonné d'Artois count de Ciano Galeazzo count di Cortellazzo Conrad von Hötzendorf Franz Xaver Josef Count Frontenac Louis de Buade count de Palluau and de Gama Vasco da 1st count da Vidigueira Gneisenau August Wilhelm Anton Count Neidhardt von Gobineau Joseph Arthur count de Grandi Dino count di Mordano Ignatyev Nikolay Pavlovich Count Izvolsky Aleksandr Petrovich Count Károlyi Mihály Count count de L'Empire Bruno count von Egisheim und Dagsburg Loris Melikov Mikhail Tariyelovich Count Louis Stanislas Xavier count de Provence Moltke Helmuth Karl Bernhard count von Montalembert Charles Forbes René count de Nesselrode Karl Robert Vasilyevich Count Orlov Aleksey Grigoryevich Count Orlov Grigory Grigoryevich Count Oxenstierna af Södermöre Axel Gustafsson Count Pico della Mirandola Giovanni conte count di Concordia Radetzky Joseph Count Rochambeau Jean Baptiste Donatien de Vimeur count de Roon Albrecht Theodor Emil count von Donatien Alphonse François count de Sade Saxe Hermann Maurice count de Sforza Carlo Count Speransky Mikhail Mikhaylovich Count Suvorov Aleksandr Vasilyevich Count Széchenyi István Count Taaffe Eduard count von Teleki Pál Count Tilly Johann Tserclaes count von Tisza István Count Tolstoy Aleksey Konstantinovich Count Tolstoy Aleksey Nikolayevich Count Lev Nikolayevich Count Tolstoy Uvarov Sergey Semyonovich Count Vergennes Charles Gravier count de Vigny Alfred Victor count de Count of Valor Don Luchino Visconti count di Modrone Witte Sergey Yulyevich Count Yorck von Wartenburg Johann David Ludwig Count Mac Mahon Marie Edme Patrice Maurice count de Maurits prince van Oranje count van Nassau Mirabeau Honoré Gabriel Riqueti count de Aberdeen George Hamilton Gordon 4th earl of Alexander Harold Rupert Leofric George Alexander 1st Earl Asquith Herbert Henry 1st earl of Oxford and Asquith Attlee Clement Richard 1st Earl Attlee of Walthamstow Baldwin of Bewdley Stanley Baldwin 1st Earl Balfour of Whittingehame Arthur James 1st Earl Birkenhead Frederick Edwin Smith 1st earl of James Earl Breslin Browder Earl Russell Burger Warren Earl Bute John Stuart 3rd earl of Cadogan William 1st Earl Cardigan James Thomas Brudenell 7th earl of James Earl Carter Cecil Robert 1st earl of Salisbury Clarendon Edward Hyde 1st earl of Clarendon George William Frederick Villiers 4th earl of Cornwallis Charles Cornwallis 1st Marquess and 2nd Earl Cromer Evelyn Baring 1st earl of Cromwell Thomas earl of Essex Derby Edward George Geoffrey Smith Stanley 14th earl of Disraeli Benjamin earl of Beaconsfield Dodge William Earl Dongan Thomas 2nd earl of Limerick Durham John George Lambton 1st earl of Eden Robert Anthony 1st earl of Avon Elgin James Bruce 8th earl of Essex Robert Devereux 2nd earl of Essex Robert Devereux 3rd earl of Essex Walter Devereux 1st earl of French John Denton Pinkstone 1st earl of Ypres Grey Charles Grey 2nd Earl Haig Douglas 1st Earl Halifax Edward Frederick Lindley Wood 1st earl of Harley Robert 1st earl of Oxford Henry Tudor earl of Richmond Hines Earl Kenneth Howe Richard Howe Earl Jellicoe John Rushworth Jellicoe 1st Earl Jones James Earl Leicester Robert Dudley earl of Liverpool Robert Banks Jenkinson 2nd earl of Lloyd George of Dwyfor David Lloyd George Earl Mansfield William Murray 1st earl of Earl of Leicester Montrose James Graham 5th earl and 1st marquess of Morton James Douglas 4th earl of earl of Guilford Northampton Henry Howard earl of Earl of Kent Ormonde James Butler 12th earl and 1st duke of Oxford Edward de Vere 17th earl of 1st earl of Chatham Earl Powell Ray James Earl John Stewart earl of Carrick Rochester John Wilmot 2nd earl of Rosse William Parsons 3rd earl of Russell Bertrand Arthur William 3rd Earl Russell Russell of Kingston Russell John Russell 1st Earl Sackville Thomas 1st earl of Dorset Sandwich John Montagu 4th earl of Shaftesbury Anthony Ashley Cooper 1st earl of Shaftesbury Anthony Ashley Cooper 3rd earl of Shaftesbury Anthony Ashley Cooper 7th earl of Shrewsbury Charles Talbot duke and 12th earl of Southampton Thomas Wriothesley 1st earl of Southampton Henry Wriothesley 3rd earl of Stanhope James Stanhope 1st Earl Stanhope Charles Stanhope 3rd Earl Stirling William Alexander 1st earl of Strafford Thomas Wentworth 1st earl of Suffolk Thomas Howard 1st earl of Sunderland Robert Spencer 2nd earl of Surrey Henry Howard earl of Tyrone Hugh O'Neill 2nd earl of Walpole Horace 4th earl of Orford Walpole Robert 1st earl of Orford Warren Earl Warwick Earl of Bulwer Lytton Edward George Earl Earl Kitchener of Khartoum and of Broome Maurice Harold Macmillan 1st earl of Stockton Viscount Macmillan of Ovenden Mountbatten of Burma Louis Mountbatten 1st Earl Rosebery Archibald Philip Primrose 5th earl of Wavell of Eritrea and of Winchester Archibald Percival Wavell 1st Earl
Count
If you count something when you are making a calculation, you include it in that calculation. It's under 7 percent only because statistics don't count the people who aren't qualified to be in the work force The years before their arrival in prison are not counted as part of their sentence. = include
Count
If you count all the things in a group, you add them up in order to find how many there are. I counted the money. It was more than five hundred pounds I counted 34 wild goats grazing With more than 90 percent of the votes counted, the Liberals should win nearly a third of the seats. Count up means the same as count. Couldn't we just count up our ballots and bring them to the courthouse? + counting count·ing The counting of votes is proceeding smoothly
Count
You can use count to refer to one or more points that you are considering. For example, if someone is wrong on two counts, they are wrong in two ways. `You drink Scotch,' she said. `All Republicans drink Scotch.' --- `Wrong on both counts. I'm a Democrat, and I drink bourbon.'
Count
You use count in expressions such as a count of three or a count of ten when you are measuring a length of time by counting slowly up to a certain number. Hold your breath for a count of five, then slowly breathe out
Count
If you keep count of a number of things, you note or keep a record of how many have occurred. If you lose count of a number of things, you cannot remember how many have occurred. The authorities say they are not able to keep count of the bodies still being found as helicopters search the area She'd lost count of the interviews she'd been called for
Count
A count is the action of counting a particular set of things, or the number that you get when you have counted them. The final count in last month's referendum showed 56.7 per cent in favour
Count
If something or someone counts for something or counts, they are important or valuable. Surely it doesn't matter where charities get their money from: what counts is what they do with it When I first came to college I realised that brainpower didn't count for much = matter
count
have faith or confidence in; "you can count on me to help you any time"; "Look to your friends for support"; "You can bet on that!"; "Depend on your family in times of crisis"
count
the total number counted; "a blood count"
count
is the number of entities in a product Usually the Count is 1, but it's more if several entities are bundled together in a pack For example, a 6-pack of 12 floz cans of soda has a Count of 6 when purchased If 2 have already been consumed, it has a Count of 4 A 12-pack of baseballs has a Count of 12 when purchased See also Size and In Depth: Entering Product Size
count
To reckon; to rely; to depend; with on or upon
count
Returns a count of the number of items in the range in the argument
count
a nobleman (in various countries) having rank equal to a British earl the total number counted; "a blood count"
count
have weight; have import, carry weight; "It does not matter much"
count
To enumerate the digits of ones numeral system
count
The number of pins knocked down with the first ball in a frame
count
To place to an account; to ascribe or impute; to consider or esteem as belonging
count
Unless noted, the total number of grants shown, excluding administrative supplements
count
To number or be counted; to possess value or carry weight; hence, to increase or add to the strength or influence of some party or interest; as, every vote counts; accidents count for nothing
count
determine the number or amount of; "Can you count the books on your shelf?"; "Count your change"
count
The number of hanks of finished yarn, each 840 yards long, that can be made from one pound of cotton So, the higher the count, the finer the thread
count
The pipcount, usually referring to the difference in the two players' pipcounts
count
(mesh cloth) - The number of openings per linear inch, measured from the center of any wire
count
(Cnt): The number of recovery records for a particular year
count
The result of a tally that reveals the number of items in a set
count
1) Number size of a yarn 2) Number of ends and picks per inch of a weave, or their sum, as 200 count sheeting
count
take account of; "You have to reckon with our opponents"; "Count on the monsoon"
count
One of the built in functions found in SQL and Access that can be used in queries, forms and reports to determine the number of different values of an attribute in a query, form or report
count
In a fabric, the number of warp ends, the number of filling picks, or both in a square inch of fabric
count
An object of interest or account; value; estimation
count
To esteem; to account; to reckon; to think, judge, or consider
count
find the number of -- " ignore the direction and just count from zero " (49)
count
{i} counting, numbering; amount; European nobleman
count
A numbering system used to indicate the fineness of yarn The length of yarn that can be spun from a set mass of wool
count
count Returns the number of entries currently in the dictionary
count
Each trick counts as 1 point (there are seven tricks), the and count 10 points each and the , , and count as 5 points each for a total of 42 points per hand
count
A formal statement of the plaintiff's case in court; in a more technical and correct sense, a particular allegation or charge in a declaration or indictment, separately setting forth the cause of action or prosecution
count
A nobleman on the continent of Europe, equal in rank to an English earl
count
name or recite the numbers; "The toddler could count to 100"
count
A standard method for size measurement for prunes Count is defined as number of prunes per pound The larger the number the smaller the fruit size For example a 40 count prune means that there are 40 prunes per pound
count
the act of counting; "the counting continued for several hours" a nobleman (in various countries) having rank equal to a British earl the total number counted; "a blood count" include as if by counting; "I can count my colleagues in the opposition" have faith or confidence in; "you can count on me to help you any time"; "Look to your friends for support"; "You can bet on that!"; "Depend on your family in times of crisis" name or recite the numbers; "The toddler could count to 100" determine the number or amount of; "Can you count the books on your shelf?"; "Count your change" have weight; have import, carry weight; "It does not matter much" put into a group; "The academy counts several Nobel Prize winners among its members
count
To determine the number (of objects in a group.)
count
To take account or note; with To plead orally; to argue a matter in court; to recite a count
count
refers to the number of openings per linear inch
count
Number of pins knocked down on the first ball of each frame
count
The male ruler of a county. Also known as an earl, especially in England. (The female equivalent is countess.)
count
The act of numbering; reckoning; also, the number ascertained by counting
count
The number of called balls and strikes on a hitter
count
Counted number, quantity
count
The number of pins knocked down on the first ball
count
to matter
count
the act of counting; "the counting continued for several hours"
count
An aggregate function which returns the number of rows of a query or some part of a query Count can be used to return a single count of the rows a query selects, or the rows for each group in a query, such as the number of degrees each student has See Group Functions
count
put into a group; "The academy counts several Nobel Prize winners among its members"
count
Pip count The relative standing of the players' pip counts The player with the lower pip count is said to be ahead in the count
count
include as if by counting; "I can count my colleagues in the opposition"
count
To tell or name one by one, or by groups, for the purpose of ascertaining the whole number of units in a collection; to number; to enumerate; to compute; to reckon
count
As LongGet By ValueReturns a count of the number of items in this dictionary
count
put into a group; "The academy counts several Nobel Prize winners among its members
count
A countdown
not counting
not including
vote counting
tallying the number of votes cast for each candidate
Турецкий язык - Английский Язык

Определение counting в Турецкий язык Английский Язык словарь

count
(Bilgisayar) count
counting

  Турецкое произношение

  kauntîng

  Произношение

  /ˈkountəɴɢ/ /ˈkaʊntɪŋ/

  Этимология

  [ 'kaunt, dial 'kyaunt ] (verb.) 14th century. Middle English, from Middle French conter, compter, from Latin computare, from com- + putare to consider.

  Общие Словосочетания

  counting on, counting down

  Видео

  ... has been like envy and counting ...
  ... other words, we’re counting on a continuing decline in fertility to lower the population ...

  Слово дня

  lee
Избранное