corresponding, coordinate, simultaneous, concurring

listen to the pronunciation of corresponding, coordinate, simultaneous, concurring
Английский Язык - Турецкий язык

Определение corresponding, coordinate, simultaneous, concurring в Английский Язык Турецкий язык словарь

coincident
tesadüfi
coincident
(Biyokimya) rastlantı

Tamamen rastlantısaldı. - It was entirely coincidental.

Bu eserde görünen tüm karakterler tamamen hayal ürünüdürler. Yaşayan ya da ölü gerçek kişilere olan herhangi bir benzerlik sadece rastlantıdır. - All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

coincident
(Biyokimya) çakışık
coincident
rastlantısal

Tamamen rastlantısaldı. - It was entirely coincidental.

coincident
mutabık
coincident
kesişen
coincident
{s} uyan
coincident
uyuşan/çakışan
coincident
{s} tutarlı olan
coincident
{s} rastlayan
coincident
{s} tesadüf eden
Английский Язык - Английский Язык
{s} coincident
corresponding, coordinate, simultaneous, concurring
Избранное