correspondence between algorithm complexity and execution time

listen to the pronunciation of correspondence between algorithm complexity and execution time
Английский Язык - Турецкий язык

Определение correspondence between algorithm complexity and execution time в Английский Язык Турецкий язык словарь

realistic
gerçekçiliğe ilişkin
realistic
realist
realistic
gerçeğe uygun

Faturamızın gerçeğe uygun olduğunu düşünüyorum. - I think that our bill is realistic.

realistic
{s} gerçekçi

Gerçekçi olalım ve imkansızı deneyelim. - Let's be realistic and try the impossible.

Zorbalık ciddi bir problemdir fakat onu saf dışı bırakmaya çalışmanın tamamen gerçekçi bir teklif olmadığını anlamak zorundayız. - Bullying is a serious problem, but we have to understand that setting out to eliminate it entirely isn't a realistic proposition.

realistic
realistically gerçeğe uygun olarak
Английский Язык - Английский Язык
realistic
correspondence between algorithm complexity and execution time

  Расстановка переносов

  cor·re·spond·ence be·tween al·go·rithm com·plex·i·ty and ex·e·cu·tion time

  Турецкое произношение

  kôrıspändıns bitwin älgırîdhım kımpleksıti ınd eksıkyuşın taym

  Произношение

  /ˌkôrəˈspändəns bēˈtwēn ˈalgərˌəᴛʜəm kəmˈpleksətē ənd ˌeksəˈkyo͞osʜən ˈtīm/ /ˌkɔːrəˈspɑːndəns biːˈtwiːn ˈælɡɜrˌɪðəm kəmˈplɛksətiː ənd ˌɛksəˈkjuːʃən ˈtaɪm/

  Слово дня

  brusque
Избранное