conversable, familiar, friendly, kind

listen to the pronunciation of conversable, familiar, friendly, kind
Английский Язык - Турецкий язык

Определение conversable, familiar, friendly, kind в Английский Язык Турецкий язык словарь

sociable
{s} sosyal

Tom çok sosyal değildir. - Tom isn't very sociable.

Sadece sosyal olmak için içerim. - I only drink to be sociable.

sociable
{s} girişken

Yeterince girişken değilim. - I'm not sociable enough.

Tom oldukça girişken, değil mi? - Tom is quite sociable, isn't he?

sociable
sokulgan
sociable
sociablycandan
sociable
toplum hayatından hoşlanma
sociable
tatlı dilli
sociable
sosyal faaliyet
sociable
hoş sohbet
sociable
sociablenesshoş sohbetlik
sociable
hoşsohbet

Tom oldukça hoşsohbet, değil mi? - Tom is quite sociable, isn't he?

sociable
{s} çevresi geniş
sociable
{s} eğlenceli
sociable
{s} girgin, sokulgan
sociable
{i} divan
sociable
{i} kilise üyelerinin resmi olmayan toplantısı
sociable
{s} arkadaş canlısı
sociable
{s} toplumcul
sociable
(isim) fayton tipi araba, iki kişilik üç tekerlekli bisiklet, divan, kilise üyelerinin resmi olmayan toplantısı
Английский Язык - Английский Язык
{a} sociable
conversable, familiar, friendly, kind
Избранное