control by the exercise of power or constituted authority

listen to the pronunciation of control by the exercise of power or constituted authority
Английский Язык - Турецкий язык

Определение control by the exercise of power or constituted authority в Английский Язык Турецкий язык словарь

domination
{i} egemenlik
domination
hakimiyet
domination
(Tıp) baskınlık
domination
idaresi altında olma
domination
istibdat
domination
egemenlik,hüküm
domination
idaresi altına alma
domination
{i} hâkimiyet, egemenlik, hükmetme
domination
{i} nüfuz
domination
{i} hükmetme
domination
{i} otorite
Английский Язык - Английский Язык
domination
control by the exercise of power or constituted authority

  Расстановка переносов

  con·trol by the ex·er·cise of po·wer or con·sti·tut·ed au·tho·ri·ty

  Турецкое произношение

  kıntrōl bay dhi eksırsayz ıv pauır ır känstıtutıd ıthôrıti

  Произношение

  /kənˈtrōl ˈbī ᴛʜē ˈeksərˌsīz əv ˈpouər ər ˈkänstəˌto͞otəd əˈᴛʜôrətē/ /kənˈtroʊl ˈbaɪ ðiː ˈɛksɜrˌsaɪz əv ˈpaʊɜr ɜr ˈkɑːnstəˌtuːtəd əˈθɔːrətiː/

  Слово дня

  wether
Избранное