continental united states north american aerospace defense command region

listen to the pronunciation of continental united states north american aerospace defense command region
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) Kıta Amerikası Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı Bölgesi
continental united states
(Askeri) abd anayurdu
continental United States
(Askeri) ABD Kıtası, Kıta Amerikası
continental united states
(Askeri) (CONUS) ABD ANAYURDU: Kuzey Amerika kıtasında Kanada ile Meksika arasında kalan ve civar kara sularında içine alan Birleşik Devletler arazisi. Aynı zamanda CONUS olarak bilinmektedir
Английский Язык - Английский Язык

Определение continental united states north american aerospace defense command region в Английский Язык Английский Язык словарь

continental United States
The portion of the United States which is located on the North American continent; the United States exclusive of Hawaii and other overseas territories
continental United States
The largest portion of the United States which is not separated by any ocean or non-U.S. land; the United States exclusive of Alaska, Hawaii, and other overseas territories
Continental United States
conus
continental united states north american aerospace defense command region

  Расстановка переносов

  Con·ti·nen·tal u·ni·ted States North A·me·ri·can aer·o·space de·fense com·mand re·gion

  Турецкое произношение

  käntınentıl yunaytıd steyts nôrth ımerıkın erōspeys dîfens kımänd ricın

  Произношение

  /ˌkäntəˈnentəl yo͞oˈnītəd ˈstāts ˈnôrᴛʜ əˈmerəkən ˈerōˌspās dəˈfens kəˈmand ˈrēʤən/ /ˌkɑːntəˈnɛntəl juːˈnaɪtəd ˈsteɪts ˈnɔːrθ əˈmɛrəkən ˈɛroʊˌspeɪs dɪˈfɛns kəˈmænd ˈriːʤən/

  Слово дня

  hendiadys
Избранное