containing water under dry weather conditions

listen to the pronunciation of containing water under dry weather conditions
Английский Язык - Турецкий язык

Определение containing water under dry weather conditions в Английский Язык Турецкий язык словарь

wet
ıslatmak

Tom ayaklarını ıslatmaktan nefret eder. - Tom hates to get his feet wet.

Senin ayaklarını ıslatmaktan korkma. - Don't be afraid to get your feet wet.

wet
ıslak

Tom eve sırılsıklam ıslak vardı. - Tom arrived home soaking wet.

Oturduğun koltuktaki boya hâlâ ıslak. - The paint on the seat on which you are sitting is still wet.

wet
{i} yağmurlu hava
wet
{s} içkili
wet
ıslamak
wet
-e işemek
wet
{i} isteksiz kimse
wet
ıslak,v.ıslat: adj.ıslak
wet
{f} içki ile kutlamak
wet
(İnşaat) ıslak, nemli
wet
(isim) martavalcı, ıslaklık, rutubet, yağmurlu hava, içki, içki yasağı karşıtı, isteksiz kimse
wet
{s} hatalı
wet
içki yasağ
wet
kim

Hiç kimse kendi ellerini ıslatmadan başkasının gözyaşlarını kurulayamaz. - No one can dry another's tears without wetting his own hands.

İyi ki kimse ıslanmadı. - Luckily nobody got wet.

wet
{i} içki
wet
{i} içki yasağı karşıtı
wet
{s} yağışlı

Seattle çok yağışlı bir iklime sahiptir. - Seattle has a very wet climate.

Bu yağışlı havadan usandım. - I'm fed up with this wet weather.

Английский Язык - Английский Язык
wet
containing water under dry weather conditions

  Расстановка переносов

  containing wa·ter un·der dry weath·er conditions

  Турецкое произношение

  kınteynîng wôtır ʌndır dray wedhır kındîşınz

  Произношение

  /kənˈtānəɴɢ ˈwôtər ˈəndər ˈdrī ˈweᴛʜər kənˈdəsʜənz/ /kənˈteɪnɪŋ ˈwɔːtɜr ˈʌndɜr ˈdraɪ ˈwɛðɜr kənˈdɪʃənz/

  Слово дня

  calender
Избранное