consisted of

listen to the pronunciation of consisted of
Английский Язык - Турецкий язык
mürekkep
-den oluşmak
consist of
oluşmak

Vergiler doğrudan vergiler ve dolaylı olanlardan oluşmaktadır. - Taxes consist of direct taxes and indirect ones.

consist of
meydana gelmek
consist of
dikkate almak
consist of
kabul etmek
consist of
saymak
consist of
hesaba katmak
consist of
ihtiva etmek
consist of
teşekkül
consist of
-den meydana gelmek
consist of
-den oluşmak
consist of
teşekkül etmek
consist of
-den ibaret olmak
consisted
oluşan
consisted
oluşmuş

The Beatles, dört müzisyenden oluşmuştur. - The Beatles consisted of four musicians.

consist of
kapsamak
consist of
ibaret olmak
consist of
bağlı olmak
consist of
dayanmak
consist of
oluş

Bu geminin mürettebatı kaç kişiden oluşur? - How many people does this ship's crew consist of?

Bir bileşik kelime iki küçük kelimeden oluşur. - A compound word consist of two smaller words.

consisted
oluş(mak)
consist of
(İnşaat) -ile oluşmak
consisted
oluş

Dinleyiciler çoğunlukla öğrencilerden oluşuyordu. - The audience consisted mainly of students.

Bu çalışmadaki hastalar, 30 erkek ve 25 kadından oluşmaktadır. - The patients in this study consisted of 30 males and 25 females.

Английский Язык - Английский Язык

Определение consisted of в Английский Язык Английский Язык словарь

consist of
comprise of; be composed of
consisted
past of consist
consisted of

  Турецкое произношение

  kınsîstıd ıv

  Произношение

  /kənˈsəstəd əv/ /kənˈsɪstəd əv/

  Слово дня

  googol
Избранное