considerable proficiency; natural capability

listen to the pronunciation of considerable proficiency; natural capability
Английский Язык - Турецкий язык

Определение considerable proficiency; natural capability в Английский Язык Турецкий язык словарь

ability
hüner
ability
{i} beceri

Sosyal medya gençlerin sözel iletişim becerilerini kısıtlıyor olabilir. - Social media may be inhibiting the ability of young people to communicate verbally.

Bir kişinin kazanabileceği en değerli beceri, kendini düşünebilme yeteneğidir. - The most valuable skill one can acquire is the ability to think for oneself.

ability
yetenek

O, bir yetenek insanı. - He is a man of ability.

Kız müzikal yetenekten yoksundu. - The girl lacked musical ability.

ability
kabiliyet

Herkes kendi kabiliyetine göre çalıştı. - Everyone worked according to one's ability.

Birçok dille iletişim kurabilme kabiliyetim olmasaydı, dünyaya dair deneyimlerim çok daha sığ olurdu. - My experience of the world would be much shallower without the ability to communicate in lots of languages.

ability
{i} yeterlik
ability
{i} güç

Zayıflığı gösterme yeteneği bir güçtür. - The ability to show weakness is a strength.

ability
{i} iktidar
ability
istidat
ability
ustalık
ability
liyakat
ability
becerik
ability
kudret abilities kabiliyetler
ability
huk ehliyet
ability
melekeler
ability
(Tekstil) vasıf ( özellik )
Английский Язык - Английский Язык
ability
considerable proficiency; natural capability

    Расстановка переносов

    con·sid·e·ra·ble proficiency; na·tu·ral ca·pa·bi·li·ty

    Произношение

    Слово дня

    canard
Избранное