consider something significant

listen to the pronunciation of consider something significant
Английский Язык - Турецкий язык
önemli bulmak
önemli görmek
önemli saymak
consider something significant

  Расстановка переносов

  con·sid·er some·thing sig·ni·fi·cant

  Турецкое произношение

  kınsîdır sʌmthîng sıgnîfîkınt

  Произношение

  /kənˈsədər ˈsəmᴛʜəɴɢ səgˈnəfəkənt/ /kənˈsɪdɜr ˈsʌmθɪŋ səɡˈnɪfɪkənt/

  Слово дня

  rara avis
Избранное