conscientious objection

listen to the pronunciation of conscientious objection
Английский Язык - Турецкий язык
Ahlakî, dinî, vicdanî nedelerle askerlik vazifesinin reddedilmesi
(Sosyoloji, Toplumbilim) Vicdani ret: Bir bireyin politik görüşleri, ahlaki değerleri veya dinsel inançları doğrultusunda askerlik hizmetini reddetmesi
(Sosyoloji, Toplumbilim) vicdani ret
Английский Язык - Английский Язык
Objection on moral or religious grounds (as to service in the armed forces or to bearing arms)
refusal to serve in the military on moral or religious grounds; noncompliance on moral or religious grounds
conscientious objection

  Расстановка переносов

  con·sci·en·tious ob·jec·tion

  Турецкое произношение

  känşienşıs ıbcekşın

  Произношение

  /ˌkänsʜēˈensʜəs əbˈʤeksʜən/ /ˌkɑːnʃiːˈɛnʃəs əbˈʤɛkʃən/

  Слово дня

  fauntleroy
Избранное