confess to something; allow entrance; accept as valid

listen to the pronunciation of confess to something; allow entrance; accept as valid
Английский Язык - Турецкий язык

Определение confess to something; allow entrance; accept as valid в Английский Язык Турецкий язык словарь

admit
{f} içeri almak, almak; kabul etmek: They won't admit you. Seni içeri sokmazlar
admit
içeri al,kabul et
admit
girmesine müsaade etmek
admit
{f} içeri almak
admit
girme müsaadesi giriş hakkı
admit
admit içeri al/itiraf et
admit
(Kanun) ikrar etmek
admit
teslim etmek içeriye bırakmak
admit
müsaade etmek admit of imkân vermek admittance içeriye kabul
admit
içeri al

18 yaşın altındaki çocuklar içeri alınmazlar. - Children under 18 are not admitted.

admit
{f} almak
admit
itiraf etmek

Bir zamanlar terörist bir gruba katıldığını Mary'ye itiraf etmek zorunda kalması Tom'u cesaretlendirdi. - It took Tom every ounce of courage he had to admit to Mary that he had once been part of a terrorist group.

Hatalı olduğunu itiraf etmek çok cesaret ister. - It takes a lot of courage to admit that you're wrong.

admit
girmesine izin vermek
admit
içeriye bırakmak
admit
içeriye almak
admit
izin vermek
admit
{f} kabul etmek

Tom Mary'nin haklı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. - Tom had to admit that Mary was right.

Bizim müdür Bob'u okulumuza kabul etmek istiyordu. - Our principal wanted to admit Bob to our school.

admit
Girilmez
admit
{f} meydan vermek
Английский Язык - Английский Язык
{f} admit
confess to something; allow entrance; accept as valid

    Расстановка переносов

    con·fess to something; al·low entrance; ac·cept as val·id

    Произношение

    Слово дня

    gargoyle
Избранное