concerning religion

listen to the pronunciation of concerning religion
Английский Язык - Турецкий язык

Определение concerning religion в Английский Язык Турецкий язык словарь

religious
dinsel

Dinsel özgürlüğü destekliyorum. - I support religious freedom.

Bir devlet okulunda dinsel eğitim yasaklandı. - Religious education is prohibited at a public school.

religious
{s} dini

Ateizm dinî bir inanç değildir. - Atheism isn't a religious belief.

Yeni yasa dini azınlıkları oy verme haklarından mahrum edecek. - The new law will deprive religious minorities of their right to vote.

religious
{s} inançlı

Tom inançlı değildir. - Tom is not religious.

religious
{s} dindar

Başka ülkelerden insanlar sık sık Japonların yeterince dindar olmadığını söyler. - People in other countries often say that the Japanese are not religious enough.

Ateistlerin tüm dindar ve sosyalistlerden daha merhametli olduğunu biliyorum. - I know atheists that have more humanity than all these religious and these socialists.

religious
müslüman
religious
mütedeyyin
religious
{s} tarikata ait
religious
(sıfat) dindar, inançlı, sofu, dinsel, dini, din, tarikata ait, diyanet, derin
religious
mezhebe ait
religious
rahibe
religious
dini vazife imiş gibi
religious
{s} çok dikkatli
religious
rahip
religious
religiouslydindarane
religious
{s} din

Kız kardeşinin aksine, o, ebeveynlerinin ona verdiği dini inancı korudu. - Unlike his sister, he has retained the religious faith his parents brought him up in.

Ateizm dinî bir inanç değildir. - Atheism isn't a religious belief.

religious
{s} derin

Leyla'nın derin dinsel inançları vardı. - Layla had deep religious convictions.

religious
din adam

Tom bir din adamı değildi. - Tom wasn't a religious man.

Din adamı saatlerce diz çökmüş olarak kaldı. - The religious man remained kneeling for hours.

Английский Язык - Английский Язык
religious
concerning religion

  Расстановка переносов

  con·cern·ing re·li·gion

  Турецкое произношение

  kınsırnîng rilîcın

  Произношение

  /kənˈsərnəɴɢ rēˈləʤən/ /kənˈsɜrnɪŋ riːˈlɪʤən/

  Слово дня

  byronic
Избранное