concentrated on or clustered around a central point or purpose

listen to the pronunciation of concentrated on or clustered around a central point or purpose
Английский Язык - Турецкий язык

Определение concentrated on or clustered around a central point or purpose в Английский Язык Турецкий язык словарь

focused
{f} odakla

Çalışmalarına odaklandı. - He focused on his studies.

Tom odaklanmaya çalıştı. - Tom tried to stay focused.

centered
(Bilgisayar) ortadan
centered
ortalanmış
centered
ortalı
focused
üzerine odaklanılmış
centralized
merkezi
centered
ortala(mak)
centred
merkezi
focused
odaklanmış

Odaklanmış kalman gerekiyor. - You need to stay focused.

Odaklanmış kalmak zorundayız. - We've got to stay focused.

centered
Ortalı / Ortalanmış
Английский Язык - Английский Язык
centered
centred
centralized
centralised
focused
concentrated on or clustered around a central point or purpose

  Расстановка переносов

  con·cen·tra·ted on or clus·tered a·round a cen·tral point or pur·pose

  Турецкое произношение

  kônsıntreytîd ôn ır klʌstırd ıraun ı sentrıl poynt ır pırpıs

  Произношение

  /ˈkônsənˌtrātəd ˈôn ər ˈkləstərd ərˈoun ə ˈsentrəl ˈpoint ər ˈpərpəs/ /ˈkɔːnsənˌtreɪtɪd ˈɔːn ɜr ˈklʌstɜrd ɜrˈaʊn ə ˈsɛntrəl ˈpɔɪnt ɜr ˈpɜrpəs/

  Слово дня

  arterious
Избранное