concealed, especially for an evil purpose

listen to the pronunciation of concealed, especially for an evil purpose
Английский Язык - Турецкий язык

Определение concealed, especially for an evil purpose в Английский Язык Турецкий язык словарь

covert
gizli kapaklı
covert
üstü kapalı
covert
(Tekstil) çatı
covert
örtülü
covert
gizli

Sami'nin gizli bir kötü mizacı vardı. - Sami had a covert evil nature.

Biz gizli bir göreve gönderiliyoruz. - We are sent on a covert mission.

covert
saklı
covert
{i} sığınak
covert
çalılık
covert
{i} kalın bir tür kumaş
covert
covertly gizli olarak
covert
kuşlarda kanat örtü tüyleri
covert
zevcin himayesi altında
covert
{i} saklanılan yer
covert
kaplama
Английский Язык - Английский Язык
covert
concealed, especially for an evil purpose

    Расстановка переносов

    concealed, es·pe·cial·ly for an e·vil pur·pose

    Произношение

    Слово дня

    disinter
Избранное