company's capital divided into shares

listen to the pronunciation of company's capital divided into shares
Английский Язык - Турецкий язык
omça
company's capital divided into shares

  Расстановка переносов

  company's cap·i·tal di·vi·ded in·to shares

  Турецкое произношение

  kʌmpıniz käpıtıl dîvaydıd întı şerz

  Произношение

  /ˈkəmpənēz ˈkapətəl dəˈvīdəd əntə ˈsʜerz/ /ˈkʌmpəniːz ˈkæpətəl dɪˈvaɪdəd ɪntə ˈʃɛrz/

  Слово дня

  ideogram
Избранное