common or ordinary

listen to the pronunciation of common or ordinary
Английский Язык - Турецкий язык

Определение common or ordinary в Английский Язык Турецкий язык словарь

proper
uygun

Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır. - Properly used, certain poisons will prove beneficial.

Tom iş için uygun çocuktur. - Tom is the proper boy for the job.

proper
mis gibi
proper
rabıtalı
proper
kişisel
proper
yakışık alır
proper
hakiki
proper
(Ticaret) asıl
proper
doğru dürüst

Eğer anlıyorsan, öyleyse onu doğru dürüst yap. - If you understand, then do it properly.

Dişini doğru dürüst fırçalıyor musun? - Are you brushing your teeth properly?

proper
doğru

Tom ismimi doğru dürüst nasıl telaffuz edeceğini bilmiyor. - Tom doesn't know how to pronounce my name properly.

Oğlum henüz doğru olarak toplama yapamıyor. - My boy can't do addition properly yet.

proper
yakışır
proper
(sıfat) tam, doğru dürüst, uygun, terbiyeli, yerinde, özel, doğru, münasip, gerçek, adamakıllı, iyice
proper
asıl güzel
proper
hürmete lâyık
proper
proper name özel isim
proper
{s} iyice

Bazen iyice anlamak için hata yapmalısın. - Sometimes you should sometimes make a mistake to be properly understood.

proper
{s} görgü kurallarına çok bağlı
proper
(İnşaat) doğru, tam
proper
{s} doğru, kurallara uygun
Английский Язык - Английский Язык
proper
common or ordinary

  Расстановка переносов

  com·mon or or·di·na·ry

  Турецкое произношение

  kämın ır ôrdıneri

  Произношение

  /ˈkämən ər ˈôrdəˌnerē/ /ˈkɑːmən ɜr ˈɔːrdəˌnɛriː/

  Слово дня

  beestings
Избранное