committed to the practice of religion

listen to the pronunciation of committed to the practice of religion
Английский Язык - Турецкий язык

Определение committed to the practice of religion в Английский Язык Турецкий язык словарь

religious
dinsel

Bir devlet okulunda dinsel eğitim yasaklandı. - Religious education is prohibited at a public school.

Dinsel özgürlüğü destekliyorum. - I support religious freedom.

religious
{s} dini

Ateizm dinî bir inanç değildir. - Atheism isn't a religious belief.

Daha sonra, diğer birçok ülkeden olanlar büyük ekonomik imkanlarla ilgili raporlar ve dini ve politik özgürlük tarafından cezbedildikleri için Amerika Birleşik Devletlerine akın ettiler. - Later, those from many other countries flocked to the United States because they were attracted by reports of great economic opportunities and religious and political freedom.

religious
{s} inançlı

Tom inançlı değildir. - Tom is not religious.

religious
{s} dindar

Ateistlerin tüm dindar ve sosyalistlerden daha merhametli olduğunu biliyorum. - I know atheists that have more humanity than all these religious and these socialists.

Başka ülkelerden insanlar sık sık Japonların yeterince dindar olmadığını söyler. - People in other countries often say that the Japanese are not religious enough.

religious
müslüman
religious
mütedeyyin
religious
{s} tarikata ait
religious
(sıfat) dindar, inançlı, sofu, dinsel, dini, din, tarikata ait, diyanet, derin
religious
mezhebe ait
religious
rahibe
religious
dini vazife imiş gibi
religious
{s} çok dikkatli
religious
rahip
religious
religiouslydindarane
religious
{s} din

Yeni yasa dini azınlıkları oy verme haklarından mahrum edecek. - The new law will deprive religious minorities of their right to vote.

Kız kardeşinin aksine, o, ebeveynlerinin ona verdiği dini inancı korudu. - Unlike his sister, he has retained the religious faith his parents brought him up in.

religious
{s} derin

Leyla'nın derin dinsel inançları vardı. - Layla had deep religious convictions.

religious
din adam

Tom bir din adamı değildi. - Tom wasn't a religious man.

Din adamı saatlerce diz çökmüş olarak kaldı. - The religious man remained kneeling for hours.

Английский Язык - Английский Язык
religious

I was much more religious as a teenager than I am now.

committed to the practice of religion

  Расстановка переносов

  com·mit·ted to the prac·tice of re·li·gion

  Турецкое произношение

  kımîtıd tı dhi präktıs ıv rilîcın

  Произношение

  /kəˈmətəd tə ᴛʜē ˈpraktəs əv rēˈləʤən/ /kəˈmɪtəd tə ðiː ˈpræktəs əv riːˈlɪʤən/

  Слово дня

  byronic
Избранное