commit a sin; violate a law of god or a moral law

listen to the pronunciation of commit a sin; violate a law of god or a moral law
Английский Язык - Турецкий язык

Определение commit a sin; violate a law of god or a moral law в Английский Язык Турецкий язык словарь

sin
günah

O günahının farkında değil. - She is unconscious of her sin.

Günahla kazanılırsa, onda herhangi bir kazanç olmaz. - Acquired by sin - there's no profit within.

sin
nefsine uymak
sin
büyük hata
sin
günaha girmek
sin
kabahat
sin
{f} günah işle

Günah işlediğim için beni affet Tanrım. - Forgive me Father for I have sinned.

Beni affedin, zira ben günah işledim. - Forgive me, for I have sinned.

sin
suç

Hem yaşlılar hem de gençler günah suçlusudur. - Both the old and young are guilty of sinning.

Singapur'da bir suçluyu cezalandırmanın bir yolu onu ya da onu kırbaçlamaktır. - In Singapore, one way to punish a criminal is to whip him or her.

sin
günah işle(mek)
sin
live in sin nikahsız olarak karı koca hayatı yaşam
sin
{i} büyük hata: It's a sin for you to throw that bread away! O ekmeği atma, günah!
sin
affolunmaz günah
sin
sin offering günahların affedilmesi için sunulan şey
sin
besetting sin insanların daima işlemeye meyilli oldukları günah
sin
{f} suç işlemek
sin
günah i

Günah işledik, Tanrım, bizi affet. - We have sinned, Lord, forgive us.

Beni affedin, zira ben günah işledim. - Forgive me, for I have sinned.

sin
(fiil) günah işlemek, suç işlemek
sin
deadly sin büyük günah
Английский Язык - Английский Язык
transgress
trespass
sin
commit a sin; violate a law of god or a moral law

    Расстановка переносов

    com·mit a sin; vi·o·late a law of God or a mor·al law

    Произношение

    Слово дня

    etiolate
Избранное