coming from or situated in the north

listen to the pronunciation of coming from or situated in the north
Английский Язык - Турецкий язык

Определение coming from or situated in the north в Английский Язык Турецкий язык словарь

N
{k} Nationalist, Navy, New, Noon, Norse, North, Northern, November
N
(Askeri) gerekli yol aralığı sayısı; arama ve kurtarma birliklerinin sayısı (SRUs) (number of required track spacings; number of search and rescue units (SRUs))
N
{i} N, İngiliz alfabesinin on dördüncü harfi
Английский Язык - Английский Язык
{i} N
coming from or situated in the north

  Расстановка переносов

  com·ing from or si·tu·a·ted in the North

  Турецкое произношение

  kʌmîng fırm ır sîçueytîd în dhi nôrth

  Произношение

  /ˈkəməɴɢ fərm ər ˈsəʧo͞oˌātəd ən ᴛʜē ˈnôrᴛʜ/ /ˈkʌmɪŋ fɜrm ɜr ˈsɪʧuːˌeɪtɪd ɪn ðiː ˈnɔːrθ/

  Слово дня

  abacinate
Избранное