come to an understanding with

listen to the pronunciation of come to an understanding with
Английский Язык - Турецкий язык
anlaşmaya varmak
come to an understanding with

  Расстановка переносов

  come to an un·der·stand·ing with

  Турецкое произношение

  kʌm tı ın ʌndırständîng wîdh

  Произношение

  /ˈkəm tə ən ˌəndərˈstandəɴɢ wəᴛʜ/ /ˈkʌm tə ən ˌʌndɜrˈstændɪŋ wɪð/

  Слово дня

  gamboge
Избранное