come to an arrangement

listen to the pronunciation of come to an arrangement
Английский Язык - Турецкий язык
anlaşmaya varmak
Английский Язык - Английский Язык
make an arrangement, make an agreement
come to an arrangement

  Расстановка переносов

  come to an ar·range·ment

  Турецкое произношение

  kʌm tı ın ıreyncmınt

  Произношение

  /ˈkəm tə ən ərˈānʤmənt/ /ˈkʌm tə ən ɜrˈeɪnʤmənt/

  Слово дня

  gamboge
Избранное