combined task force

listen to the pronunciation of combined task force
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) birleşik görev kuvveti (BGK)
(Askeri) KOMBİNE ÖZEL GÖREV KUVVETİ: Birleşik özel görev için, iki veya daha çok müttefik devletin çeşitli unsurlarından teşkil edilen bir özel görev kuvveti. Ayrıca bakınız: "task force"
çekiç güç
combined force
(Askeri) BİRLEŞİK KUVVET; KOMBİNE KUVVET: İki veya daha fazla müttefik ülkenin unsurlarından oluşan bir askeri kuvvet. Ayrıca bakınız: "force (s) "
combined force
(Askeri) birleşik kuvvet
combined joint special operations task force
(Askeri) birleşik müşterek özel harekat görev kuvveti
combined joint task force (NATO); commander, joint task force
(Askeri) birleşik müşterek görev kuvveti (nato); müşterek görev kuvveti komutanı
commander, combined joint task force
(Askeri) birleşik müşterek görev kuvveti komutanı
combined task force

  Расстановка переносов

  com·bined task force

  Турецкое произношение

  kımbaynd täsk fôrs

  Произношение

  /kəmˈbīnd ˈtask ˈfôrs/ /kəmˈbaɪnd ˈtæsk ˈfɔːrs/

  Слово дня

  mecca
Избранное