collectively, the bowlers of a cricket side

listen to the pronunciation of collectively, the bowlers of a cricket side
Английский Язык - Турецкий язык

Определение collectively, the bowlers of a cricket side в Английский Язык Турецкий язык словарь

attack
hücum etmek
attack
saldırı

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Verdun Savaşında,Fransız güçleri bir Alman saldırısını durdurdu. - At the Battle of Verdun, French forces stopped a German attack.

attack
{i} hamle
attack
{f} tecâvüz etmek
attack
baskın yapmak
attack
bozmak
attack
kriz

Tom bir kalp krizi geçirdi. - Tom has had a heart attack.

Tom bir kalp krizi geçirdi. - Tom had a heart attack.

attack
yumulmak
attack
{f} tutulmak
attack
aleyhinde söylemek
attack
tutmak
attack
{f} çatmak
attack
isabet etmek
attack
(Askeri) TAARRUZ: Bir hareket yapmak üzere tayyarelerin bir hedefe yaklaşması
attack
{f} taarruz etmek
attack
yakalanma tutulma
attack
{f} uğraşmak
attack
(Nükleer Bilimler) kemirme (kimya)
attack
{i} çatma
Английский Язык - Английский Язык
attack
collectively, the bowlers of a cricket side
Избранное