collection of costumes belonging to a theatrical company

listen to the pronunciation of collection of costumes belonging to a theatrical company
Английский Язык - Турецкий язык

Определение collection of costumes belonging to a theatrical company в Английский Язык Турецкий язык словарь

wardrobe
{i} dolap

Anahtarlar dolaptadır. - The keys are in the wardrobe.

Dolapta, vardır...Dolapta ne olduğunu söylemiyorum; o benim büyük sırrımdan arta kalandır. - In the wardrobe, there is... I'm not saying what's in the wardrobe; that is remaining my great secret.

wardrobe
{i} elbise dolabı

Elbise dolabından mavi bir elbise seçti. - She selected a blue dress from the wardrobe.

Yeni bir elbise dolabına ihtiyacım var. - I need a new wardrobe.

wardrobe
gardırop

Gardırop kapının solunda duruyordu. - The wardrobe stood to the left of the door.

Anahtarlar gardıropta. - The keys are in the wardrobe.

wardrobe
{i} gardrop
wardrobe
giysi dolabı
wardrobe
kişisel giysiler
wardrobe
{i} giysiler

Yolculuğunuz için giysilerinizi planlamanız gerekiyor. - You need to plan your wardrobe for the trip.

wardrobe
bir kimsenin tüm giysileri
wardrobe
{i} tiyatro kostümleri
wardrobe
giyecekler
Английский Язык - Английский Язык
wardrobe
collection of costumes belonging to a theatrical company

  Расстановка переносов

  col·lec·tion of costumes be·long·ing to a the·at·ri·cal com·pa·ny

  Турецкое произношение

  kılekşın ıv kästumz bîlôngîng tı ı thiätrîkıl kʌmpıni

  Произношение

  /kəˈleksʜən əv käˈsto͞omz bəˈlôɴɢəɴɢ tə ə ᴛʜēˈatrəkəl ˈkəmpənē/ /kəˈlɛkʃən əv kɑːˈstuːmz bɪˈlɔːŋɪŋ tə ə θiːˈætrɪkəl ˈkʌmpəniː/

  Слово дня

  rara avis
Избранное