clumsily made or repaired in an unacceptable or incompetent manner

listen to the pronunciation of clumsily made or repaired in an unacceptable or incompetent manner
Английский Язык - Турецкий язык

Определение clumsily made or repaired in an unacceptable or incompetent manner в Английский Язык Турецкий язык словарь

botched
şişirme
botched
çırpıştırma
Английский Язык - Английский Язык
botched
clumsily made or repaired in an unacceptable or incompetent manner

  Расстановка переносов

  clum·si·ly made or repaired in an un·ac·cep·ta·ble or in·com·pe·tent man·ner

  Турецкое произношение

  klʌmsıli meyd ır riperd în ın ʌnäkseptıbıl ır înkämpıtınt mänır

  Произношение

  /ˈkləmsəlē ˈmād ər rēˈperd ən ən ˌənakˈseptəbəl ər ənˈkämpətənt ˈmanər/ /ˈklʌmsəliː ˈmeɪd ɜr riːˈpɛrd ɪn ən ˌʌnækˈsɛptəbəl ɜr ɪnˈkɑːmpətənt ˈmænɜr/

  Слово дня

  amative
Избранное