climber, one who ascends

listen to the pronunciation of climber, one who ascends
Английский Язык - Турецкий язык
dağcı, bir yükselir
ascender
harfin üst çıkıntısı
ascender
satırın tepesine kadar uzantısı olan harf
ascender
Satırın tepesine kadar uzantısı olan
Английский Язык - Английский Язык
{i} ascender
climber, one who ascends
Избранное