cleansing of an object for use in magical or religious rituals

listen to the pronunciation of cleansing of an object for use in magical or religious rituals
Английский Язык - Турецкий язык

Определение cleansing of an object for use in magical or religious rituals в Английский Язык Турецкий язык словарь

consecration
{i} ithaf
consecration
{i} kutsama
consecration
{i} kutsama töreni
consecration
adama/kutsama
consecration
takdis ve tahsis merasimi
consecration
{i} adama
consecration
{i} takdis
Английский Язык - Английский Язык
consecration
cleansing of an object for use in magical or religious rituals

  Расстановка переносов

  cleans·ing of an ob·ject for use in mag·i·cal or re·li·gious rituals

  Турецкое произношение

  klenzîng ıv ın ıbcekt fôr yus în mäcîkıl ır rilîcıs rîçuılz

  Произношение

  /ˈklenzəɴɢ əv ən əbˈʤekt ˈfôr ˈyo͞os ən ˈmaʤəkəl ər rēˈləʤəs ˈrəʧo͞oəlz/ /ˈklɛnzɪŋ əv ən əbˈʤɛkt ˈfɔːr ˈjuːs ɪn ˈmæʤɪkəl ɜr riːˈlɪʤəs ˈrɪʧuːəlz/

  Слово дня

  decant
Избранное