clap one's hands or shout after performances to indicate approval

listen to the pronunciation of clap one's hands or shout after performances to indicate approval
Английский Язык - Турецкий язык

Определение clap one's hands or shout after performances to indicate approval в Английский Язык Турецкий язык словарь

clap
{f} el çırpmak
applaud
alkış tutmak
applaud
alnından öpmek
applaud
alkışla

Seyirci aktristi alkışladı. - The audience applauded the actress.

Biz oyuncuyu alkışladık. - We applauded the performer.

applaud
onaylamak
applaud
beğenmek
applaud
benimsemek
clap
alkışlama

Tom Mary'nin gösterisinden sonra alkışlamadı. - Tom didn't clap after Mary's performance.

Onlar bizi alkışlamadılar. - They did not clap for us.

clap
{f} alkışla

Tom Mary'nin gösterisinden sonra alkışlamadı. - Tom didn't clap after Mary's performance.

Konser bittiğinde seyirci alkışladı. - The audience clapped when the concert was over.

applaud
{f} alkışlamak
applaud
{f} el çırpmak
applaud
applause alkış
applaud
takdir etmek
applaud
tasvip etmek
clap
{f} elle vurmak, şaplak indirmek
clap
{f} çırpmak
Английский Язык - Английский Язык
Acclaim
applaud
spat
clap
clap one's hands or shout after performances to indicate approval

  Расстановка переносов

  clap one's hands or shout af·ter performances to in·di·cate ap·prov·al

  Турецкое произношение

  kläp wʌnz händz ır şaut äftır pırfôrmınsız tı îndıkeyt ıpruvıl

  Произношение

  /ˈklap ˈwənz ˈhandz ər ˈsʜout ˈaftər pərˈfôrmənsəz tə ˈəndəˌkāt əˈpro͞ovəl/ /ˈklæp ˈwʌnz ˈhændz ɜr ˈʃaʊt ˈæftɜr pɜrˈfɔːrmənsəz tə ˈɪndəˌkeɪt əˈpruːvəl/

  Слово дня

  hypercorrection
Избранное