cinsel ilişki

listen to the pronunciation of cinsel ilişki
Турецкий язык - Английский Язык
sexual intercourse

Mary did not bleed in her first sexual intercourse with Tom. - Mary'nin Tom'la olan ilk cinsel ilişkisinde kanama olmadı.

According to a study conducted by the Parenthood Foundation, the percentage of young people having unprotected sexual intercourse is on the rise. - Ebeveynlik Vakfı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, korunmasız cinsel ilişkiye giren gençlerin yüzdesi artıyor.

sex

Tom had sex with a lot of different women. - Tom birçok farklı kadınla cinsel ilişkiye girdi.

Dan began an erratic sexual relationship with his youngest aunt, Linda. - Dan en genç halası Linda'yla sapkın bir cinsel ilişkiye başladı.

trick
sexual relationship

Dan began an erratic sexual relationship with his youngest aunt, Linda. - Dan en genç halası Linda'yla sapkın bir cinsel ilişkiye başladı.

People might say I'm old-fashioned, but I think that one shouldn't have sexual relationships before marriage. - İnsanlar eski kafalı olduğumu söyleyebilir, ama bir insan evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmemeli.

(Kanun) carnal knowledge
snatch
shot
(Argo) ballin`
it
(Argo) tonk
(Argo) nookie
trick [sl.]
shot [sl.]
screw [sl.]
(hukuk) carnal knowledge
fuck [sl.]
commerce
sexual relation, intercourse, sex; affair
snatch [sl.]
it [sl.]
act
sexual act
intimacy
{i} fuck
{i} intercourse

When did you last have sexual intercourse? - En son ne zaman cinsel ilişkiye girdiniz?

Mary did not climax when she and Tom had their first sexual intercourse. - O ve Tom ilk cinsel ilişkilerine girdiğinde Mary orgasm olmadı.

pussy
(Kanun) coition
{i} coitus
cinsel ilişki ile bulaşan
venereal
cinsel ilişki ile ilgili
venereal
akraba ile cinsel ilişki
incest
evlilik dışı cinsel ilişki
liaison
insanlarda çiftleşme, cinsel ilişki
mating in humans, sexual relations
evlilikdışı cinsel ilişki
liaison
frengi benzeri cinsel ilişki yoluyla geçen bulaşıcı bir hast
frambesia
yakın akraba ile cinsel ilişki
incest
yarım kalan cinsel ilişki
onanism
Турецкий язык - Турецкий язык
(Hukuk) KOİT
cinsel ilişki
Избранное