chatting, talking

listen to the pronunciation of chatting, talking
Английский Язык - Турецкий язык

Определение chatting, talking в Английский Язык Турецкий язык словарь

gabfest
çene çalma zamanı
gabfest
köyü sohbet
gabfest
{i} yarenlik
gabfest
i., k.dili. çene çalma
gabfest
argo çene çalma zamam
gabfest
{i} çene çalma
gabfest
{i} sohbet
gabfest
ABD
Английский Язык - Английский Язык
{i} gabfest
chatting, talking
Избранное