changeable; uncertain; inconstant; variable

listen to the pronunciation of changeable; uncertain; inconstant; variable
Английский Язык - Турецкий язык

Определение changeable; uncertain; inconstant; variable в Английский Язык Турецкий язык словарь

various
çeşitli

Hava, çeşitli gazların bir karışımıdır. - Air is a mixture of various gases.

Çeşitli Türk restoranlarında, şiş kebap ana yemektir. - In various Turkish restaurants, shishkabob is the main food.

various
{s} çeşitli, türlü, muhtelif: for various reasons çeşitli nedenlerden dolayı
various
ayrışık
various
birçok

Acıya katlanmanın birçok yolu var. - There are various ways of enduring the pain.

Japonya yurtdışından birçok önemli ham madde ithal eder. - Japan imports various raw materials from abroad.

various
çok sayıda
various
türlü türlü
various
değişik

Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır. - The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects.

Değişik bilgiler topladı. - He collected various information.

various
{s} çeşit çeşit
various
{s} türlü
various
ayrı

Diplomatlara çeşitli ayrıcalıklar tanınır. - Diplomats are allowed various privileges.

Ayrıca çeşitli konular hakkında konuşmakla çok fazla zaman kaybedeceğiz. - Besides, we will lose too much time to talk about the various topics.

various
variousness farklılık
various
variouslyfarklı olarak
various
çeşitlilik
Английский Язык - Английский Язык
various
changeable; uncertain; inconstant; variable
Избранное