cetvel

listen to the pronunciation of cetvel
Турецкий язык - Английский Язык
ruler

Could I borrow your ruler? - Cetvelini ödünç alabilir miyim?

May I borrow a ruler? - Bir cetvel ödünç alabilir miyim?

list
statement
sheet
(Ticaret) measuring rod
bill
tally
(Askeri) syllabus
ruler, straightedge
tabulated form
foot rule
chronology
scale

This ruler has the scale in millimeters. - Bu cetvelin milimetrelik bir ölçeği vardır.

This ruler has the scale in millimeters. - Bu cetvel milimetre olarak ölçeğe sahiptir.

rule

This ruler has the scale in millimeters. - Bu cetvel milimetre olarak ölçeğe sahiptir.

May I borrow a ruler? - Bir cetvel ödünç alabilir miyim?

chart
list, table, schedule; ruler, straightedge
tabulated list, table, chart; register; schedule
straightedge
schedule
ferule
cetvel (takımyıldızı)
(Astronomi) norma
cetvel halinde düzenlenmiş
tabular
cetvel kılavuzları
(Bilgisayar) ruler guides
cetvel ayarları
(Bilgisayar) ruler setting
cetvel değişikliği
(Bilgisayar) ruler change
cetvel görüntüle
(Bilgisayar) view ruler
cetvel göster/gizle
(Bilgisayar) show/hide ruler
cetvel haline getiren
tabulator
cetvel haline koymak
tabulate
cetvel hesaplama
(Elektrik, Elektronik) table look at
cetvel işaretlerine
(Bilgisayar) ruler marks
cetvel kalemi
drawing pen
cetvel kipi
(Bilgisayar) ruler mode
cetvel koy
(Bilgisayar) insert ruler
cetvel modu
(Bilgisayar) ruler mode
cetvel rica ediyorum
I would like a ruler
cetvel tahtası
ruler
cetvel çizgilerini gizle
(Bilgisayar) hide ruler lines
cetvel çizgilerini göster
(Bilgisayar) show ruler lines
cetvel çizgisi
(Bilgisayar) ruler line
cetvel çizglerini gizle
(Bilgisayar) hide ruler lines
cetvel ölçeği
(Bilgisayar) ruler scale
cetvel şeklindeki
water table
cetvel şekline koyma
tabulation
cetveller
(Bilgisayar) rulers
dereceli cetvel
scale
dikey cetvel
(Bilgisayar) vertical ruler
periodik cetvel
periodic table
yatay cetvel
(Bilgisayar) horizontal rule
şerit/cetvel
(Bilgisayar) ribbon/ruler
artan oranlı cetvel
(Ticaret) progressive schedule
hamur kasası cetvel dudağı
(Matbaacılık, Basımcılık) head box slice lip
kıl cetvel
straight-edge
periyodik cetvel
periodic table
stadya sürgülü cetvel
stadia
stadya sürgülü cetvel
stadia rod
sürgülü cetvel/ hesap
cetveli slide rule
Турецкий язык - Турецкий язык
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç
Liste, çizelge
Liste, çizelge: "O, masanın üzerinden kaptığı cetvele üç tane sıfırı yapıştırmıştı."- Ö. Seyfettin
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
Ark, su kanalı
çizelge
Ark, su kanalı: "Dümdüz şose önümüzde bir su cetveli gibi uzanıyor."- R. H. Karay
cetvel
Избранное