carriage, behavior

listen to the pronunciation of carriage, behavior
Английский Язык - Турецкий язык

Определение carriage, behavior в Английский Язык Турецкий язык словарь

demeanor
{i} tutum
demeanor
davranışlar
demean
alçaltmak
demean
alçalt
demean
küçük düşürmek

Seni küçük düşürmek istemedim. - I didn't mean to demean you.

demeanor
{i} tavır

Leyla'nın tavırları değişti. - Layla's demeanor changed.

demean
küçük düşür

Senin kadar zeki olan insanları küçük düşürmemelisin. Hatırla: Ne kadar zeki olursan ol, daha zeki olan biri bile her zaman olacaktır. - You shouldn't demean people who aren't as smart as you are. Remember: no matter how smart you may be, there will always be someone even smarter.

Seni küçük düşürmek istemedim. - I didn't mean to demean you.

demean
demean oneself kendini küçültmek
demean
{f} alçaltmak, küçültmek
demeanor
{i} hal
demeanor
{i} davranış
Английский Язык - Английский Язык
{n} demeanor
{n} demean
carriage, behavior
Избранное