careful; using or exercising caution; tentative

listen to the pronunciation of careful; using or exercising caution; tentative
Английский Язык - Турецкий язык

Определение careful; using or exercising caution; tentative в Английский Язык Турецкий язык словарь

cautious
{s} ihtiyatlı

Biz yeterince ihtiyatlı değildik. - We weren't cautious enough.

O son derece ihtiyatlı. - She's extremely cautious.

cautious
{s} tedbirli

Çok tedbirli olduğumu düşünüyor musun? - Do you think I'm being too cautious?

Ben tedbirli olmaya çalışıyorum. - I'm trying to be cautious.

cautious
müdebbir
cautious
dikkatli

Caddeyi geçerken dikkatli ol. - Be cautious when you cross the street.

Tom dikkatli bir şekilde taşındı. - Tom moved cautiously.

cautious
önemli
cautious
sakıngan

Yeni bir şey denemeyecek kadar sakıngan. - He is too cautious to try anything new.

cautious
{s} sakınan
cautious
cautiously ihtiyatla cautiousness ihtiyatlılık
Английский Язык - Английский Язык
cautious
careful; using or exercising caution; tentative

    Расстановка переносов

    careful; us·ing or ex·er·cis·ing caution; ten·ta·tive

    Произношение

    Слово дня

    encomium
Избранное