careful, wary

listen to the pronunciation of careful, wary
Английский Язык - Турецкий язык

Определение careful, wary в Английский Язык Турецкий язык словарь

cautious
{s} ihtiyatlı

Tom son derece ihtiyatlı. - Tom is extremely cautious.

Biz yeterince ihtiyatlı değildik. - We weren't cautious enough.

cautious
{s} tedbirli

Biz sadece tedbirli davranıyoruz. - We're just being cautious.

Ben tedbirli olmaya çalışıyorum. - I'm trying to be cautious.

cautious
müdebbir
cautious
dikkatli

Bob'a kalırsa, bir şey dönüyor. Buna karşılık, Jane çok dikkatli. - As far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.

Yaşam bir kutu kibrit gibidir. Dikkatli davranırsan aptallıktır. Dikkatli davranmazsan tehlikelidir. - Life is as a box of matches. Treating it cautiously is foolish, not treating it cautiously is dangerous.

cautious
önemli
cautious
sakıngan

Yeni bir şey denemeyecek kadar sakıngan. - He is too cautious to try anything new.

cautious
{s} sakınan
cautious
cautiously ihtiyatla cautiousness ihtiyatlılık
Английский Язык - Английский Язык
{s} cautious
hoful
careful, wary
Избранное