care australia

listen to the pronunciation of care australia
Английский Язык - Турецкий язык

Определение care australia в Английский Язык Турецкий язык словарь

care
{f} önem vermek
care
önemsemek
care
umursamak
care
aldırmak
care
{i} itina

Onu itinayla ambulansa kaldırdılar. - They lifted him carefully into the ambulance.

care
{i} özen

Tom büyük özenle kalktı. - Tom rose with great care.

Sadece en iyi malzemeleri kullanmak için büyük özen gösterilmiştir. - Great care has been taken to use only the finest ingredients.

care
{i} aldırış
care
iplemek
care
istemek
care
kaygı

Tom mutlu ve kaygısızdı. - Tom was happy and carefree.

Birkaç kişi kaygısız. - Few people are free from cares.

care
{f} kafaya takmak
care
{i} merak

Merak etmeyin. Onunla ilgileneceğim. - Don't worry. I'll take care of that.

Beni gerçekten sevip sevmediğini merak ediyorum. - I wonder if you have ever really cared for me.

care
{i} himaye
care
kaygı/ilgi/koruma/özen
care
{i} üzüntü

Endişeler ve üzüntüler onun aklında yaygındılar. - Cares and worries were pervasive in her mind.

care
{i} ilgi

İyi bir işçi her zaman aletleriyle ilgilenir. - A good workman always takes care of his tools.

Bebekle kim ilgilenecek? - Who will take care of the baby?

care
{f} merak etmek
care
(Tıp) İhtimam, bakım
care
{i} yapılması gereken şey
Английский Язык - Английский Язык
care
care australia

  Расстановка переносов

  care Aus·tral·ia

  Турецкое произношение

  ker ôstreylyı

  Произношение

  /ˈker ôˈstrālyə/ /ˈkɛr ɔːˈstreɪljə/

  Слово дня

  bellicose
Избранное