capable of reproducing

listen to the pronunciation of capable of reproducing
Английский Язык - Турецкий язык

Определение capable of reproducing в Английский Язык Турецкий язык словарь

fertile
{s} verimli

Verimli toprak iyi bir mahsul için zaruridir. - Fertile soil is indispensable for a good harvest.

Göçmenler vadideki toprağın verimli olduğunu öğrendiler. - The settlers learned that the land in the valley was fertile.

fertile
{s} bereketli

Şimdi bereketli bir ovanın olduğu yerde çölden başka bir şey yok. - Now there is nothing but desert, where there used to be a fertile plain.

Tom'un bereketli bir hayal gücü var. - Tom has a fertile imagination.

fertile
{s} doğurgan

Leyla çok doğurgandı. - Layla was very fertile.

fertile
doğurganlık
fertile
doğurabilen
fertile
gelişme yeteneği olan
fertile
artağan
fertile
üretken
fertile
{s} yaratıcı

Onun yaratıcı bir hayal gücü var. - He has a fertile imagination.

Senin yaratıcı bir hayal gücün var. - You have a fertile imagination.

fertile
(Tıp) Mümbit, verimli
fertile
(Nükleer Bilimler) üretken,doğurgan,fertil,verimli
fertile
{s} zengin
Английский Язык - Английский Язык
fertile
capable of reproducing

  Расстановка переносов

  ca·pa·ble of re·pro·du·cing

  Турецкое произношение

  keypıbıl ıv riprıdusîng

  Произношение

  /ˈkāpəbəl əv ˌrēprəˈdo͞osəɴɢ/ /ˈkeɪpəbəl əv ˌriːprəˈduːsɪŋ/

  Слово дня

  sesquipedalian
Избранное