capability maturity model integration

listen to the pronunciation of capability maturity model integration
Английский Язык - Турецкий язык
(Bilgisayar) CMMİ (Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu; İngilizce: Capability Maturity Model ıntegration) — bir süreç modeli olup, örgütlerin yazılım süreçlerinin (Yazılım planlama, geliştirme, yapılandırma vb.) olgunluğunu değerlendirme modelidir
Английский Язык - Английский Язык

Определение capability maturity model integration в Английский Язык Английский Язык словарь

Capability Maturity Model
cmm
capability maturity model integration

  Расстановка переносов

  ca·pa·bi·li·ty ma·tu·ri·ty mod·el in·te·gra·tion

  Турецкое произношение

  keypıbîlıti mıtyûrîti mädıl întıgreyşın

  Произношение

  /ˌkāpəˈbələtē məˈtyo͝orətē ˈmädəl ˌəntəˈgrāsʜən/ /ˌkeɪpəˈbɪlətiː məˈtjʊrɪtiː ˈmɑːdəl ˌɪntəˈɡreɪʃən/

  Слово дня

  jocose
Избранное