canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik

listen to the pronunciation of canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik
Турецкий язык - Турецкий язык
çeşit
canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik

    Расстановка переносов

    can·lı·la·rın bö·lüm·len·me·sin·de, bi·rey·ler·den o·lu·şan, tür·den da·ha kü·çük bir·lik

    Произношение

    Слово дня

    mojo
Избранное