cahillik

listen to the pronunciation of cahillik
Турецкий язык - Английский Язык
ignorance

Ignorance is destroying this country. - Cahillik bu ülkeyi yok ediyor.

True science teaches us to doubt and to abstain from ignorance. - Gerçek bilim bize şüphe etmeyi ve cahillikten kaçınmayı öğretir.

a stupid act
ignorance; inexperience
nescience
innocence
inexperience
ignorantness
illiteracy
cahil
{s} illiterate

Images are the books of the illiterate. - Görüntüler cahilin kitaplarıdır.

Most of the peasants living in this godforsaken village are illiterate. - Bu kahrolası köyde yaşayan köylülerin çoğu cahildir.

cahil
ignorant

He was laughed at for being so ignorant. - Çok cahil olduğu için ona gülündü.

I never know what to say to people who have absolutely no grasp of the basic facts and are too ignorant to realise it. - En temel gerçekleri bile kavrayamayan ve bunu farkedemeyecek kadar cahil insanlara hiçbir zaman ne diyeceğimi bilmiyorum.

cahillik etmek
1. to show one's ignorance. 2. to do something stupid
cahillik ve zevksizlik
philistinism
cahillik yanlısı
obscurant
cahil
uneducated
cahil
redneck
cahil
{s} rude

He's rude, arrogant and ignorant. - O kaba, kibirli ve cahil.

cahil
low brow
cahil
untaught
cahil
ignoramus
cahil
simple minded
cahil
benighted
cahil
{s} nescient
cahil
{s} unlettered
cahil
{s} unilluminated
cahil
{s} unread
cahil
{i} Yahoo
cahil
green
cahil
{s} unlearned
cahil
{s} untutored
cahil
uninformed
cahil
{s} unknowing
cahil
{s} unenlightened
cahil
ignorant uneducated person
cahil
illiterate, uneducated
cahil
ignorant; illiterate, uneducated; inexperienced, green; ignorant person, ignoramus
cahil
inexperienced, untaught
kara cahillik
abysmal ignorance
koyu cahillik
crass ignorance
Турецкий язык - Турецкий язык
Gençlik, toyluk, deneysizlik ve bu yüzden işlenen kusur
Cahil olma durumu, bilgisizlik
Gençlik, toyluk, deneyimsizlik yüzünden işlenen kusur
Gençlik, toyluk, deneyimsizlik
Cahil olma durumu, bilgisizlik: "Dokunmayan bir safdilliliği, bir cahilliği vardı."- R. H. Karay
cahillik etmek
Gençlik, toyluk, deneysizlik yüzünden kusur işleme
cahillik etmek
Bilgisizliğini göstermek
CAHİL
(Hukuk) Bilgisiz, bilmeyen
cahil
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
CAHİL
(Osmanlı Dönemi) Allah'ı unutmuş olan. Gafil. Dünya ve kâinatta Allah'ın bunca eserleri sergilenip dururken bunların sanatkârını ve yaratıcısını tanımamak cahilliğin en akılsızcasıdır
CAHİL
(Osmanlı Dönemi) Tecrübesiz. Bilgisiz. Genç. Toy
Cahil
kafası boş
cahil
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan: "Bu doktorun karşısında cahil, aptal oluyorum."- M. Ş. Esendal
cahil
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
cahil
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
cahil
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz: "Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar."- H. E. Adıvar
cahil
Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız): "Esasta batıl itikatlara inanmış cahil bir kızcağızdı."- R. H. Karay
cahillik
Избранное