cafcaf

listen to the pronunciation of cafcaf
Турецкий язык - Английский Язык
showiness
{k} pomp, pompousness, showiness
pomp, showiness
flamboyance
pompousness
ostentatiousness
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) f. Ahlâksız, iffetsiz kadın.CA'FER : Küçük akarsu, çay.CA'FERÎ : Şiilerden İmam-ı Ca'fer-i Sâdık Hazretlerine bağlı olduklarını iddia edenler.Bütün mânâsıyla İslâmiyet'e bağlı olup şeriatın emirlerine göre amel eden ve Âl-i Beyt'in büyük bir dinî şahsiyeti olan İmam-ı Ca'fer-i Sâdık Hazretlerine bağlılık iddiasının doğru olması için, o zat gibi olmağa ve Hz. Muhammed'in (A.S.M.) sünnetlerini yaşamağa gayret göstermek lâzımdır
Gösteriş, şatafat
Ağız kalabalığı ile bir şeyi elde eden, şirret
şatafat
cafcaf
Избранное