c-günü'nde, konuşlanma harekatının başladığı veya başlamak üzere olduğu belirli

listen to the pronunciation of c-günü'nde, konuşlanma harekatının başladığı veya başlamak üzere olduğu belirli
Турецкий язык - Английский Язык

Определение c-günü'nde, konuşlanma harekatının başladığı veya başlamak üzere olduğu belirli в Турецкий язык Английский Язык словарь

C-günü'nde, konuşlanma harekatının başladığı veya başlamak üzere olduğu belirli
(Askeri) specific hour on C-day at which a deployment operation commences or is to commence
c-günü'nde, konuşlanma harekatının başladığı veya başlamak üzere olduğu belirli

    Расстановка переносов

    c-gü-nü'n-de, ko-nuş-lan-ma ha-re-ka-tı-nın baş-la-dı-ğı ve-ya baş-la-mak ü-ze-re ol-du-ğu be-lir-li

    Произношение

    Слово дня

    epiphany
Избранное