bulgur pilavı

listen to the pronunciation of bulgur pilavı
Турецкий язык - Английский Язык
(Gıda) cracked wheat pilaf
dish of boiled pounded wheat
cracked wheat cooked with tomatoes
bulgur pilaf
bulgur pilav
(Gıda) pilaf with burghul
Турецкий язык - Турецкий язык
Bulgurla pişirilen pilâv
pilov
(Osmanlı Dönemi) PERGUL
pilo
bulgur pilavı
Избранное