buharlaşmak

listen to the pronunciation of buharlaşmak
Турецкий язык - Английский Язык
{f} vaporize
{f} evaporate
vapour [Brit.]
to evaporate, to vaporize
to evaporate, vaporize
vapor
volatilize
{f} vapour
vaporate
buharlaşma
evaporation

Evaporation from oceans, lakes, and rivers creates 90% of the water in air. - Okyanuslar, göller ve nehirlerden buharlaşma, havadaki suyun% 90'ını oluşturur.

buhar
vapour

A cloud is an accumulation of water vapour in the sky. - Bir bulut gökyüzünde su buharının bir birikimidir.

buhar
steam

As the iron was heating up, Mary poured distilled water into the reservoir to make steam. - Ütü ısınırken Mary buhar yapmak için hazneye damıtılmış su döktü.

The steam has fogged my glasses. - Buhar benim gözlüğümü buğulandırdı.

buhar
vapor

Actinium vaporizes at 3,198°C. - Aktinyum 3,198°C derecede buharlaşır.

A cloud is a mass of vapor. - Bulut bir buhar kitlesidir.

buhar
mist
buhar
{i} exhalation
buhar
evaporation

Evaporation from oceans, lakes, and rivers creates 90% of the water in air. - Okyanuslar, göller ve nehirlerden buharlaşma, havadaki suyun% 90'ını oluşturur.

buhar
steamer
buharlaşma
(Askeri) boil off
buharlaşma
(Askeri) volatility
buhar
fume
buharlaşma
{i} evaporating
buharlaşma
vapourization
buharlaşma
{i} vaporing
buharlaşma
volatilization
buharlaşma
vaporization
buhar
{i} aura
buhar
reek
buhar
fumes
buhar
vapour [Brit.]
buhar
exhalation; aura
buhar
steam, vapour, fume
buharlaşma
(İnşaat) evaporate
buharlaşma
evaporation, vaporization
kaynayıp buharlaşmak
boil away
Турецкий язык - Турецкий язык
Dalgınlaşmak, hayaller içinde kalmak
Buhar durumuna dönüşmek, buğulaşmak, tebahhur etmek
(Osmanlı Dönemi) tebahhur
BUHAR
(Osmanlı Dönemi) Seyyal, lâtif cisim
BUHAR
(Osmanlı Dönemi) Suyun buğu haline gelmiş şekli
Buharlaşma
evaporasyon
Buharlaşma
(Osmanlı Dönemi) İNFİZAC
buhar
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
buhar
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu: "Bu bombardımanda ne yeni silahların çelik sesini işittik, ne de buharı andıran dumanla karışık şimşeği gözlerimizi kamaştırdı."- R. H. Karay
buhar
Suyun ısı etkisiyle dönüştüğü gaz hali
buharlaşma
Buharlaşmak işi, buğulaşma, tebahhur
buharlaşmak
Избранное