bring disorder to

listen to the pronunciation of bring disorder to
Английский Язык - Турецкий язык

Определение bring disorder to в Английский Язык Турецкий язык словарь

disarray
düzensizlik

Dan'ın yatak odası düzensizlik içindeydi. - Dan's bedroom was in disarray.

disorder
dağınıklık
disorder
karmaşa
bring disorder
kargaşa yarat
disarray
karışıklık

Tüm eğlenceden sonra daire büyük bir karışıklık içindeydi. - After all the merrymaking, the apartment was in great disarray.

bring to
(Fiili Deyim ) ayıltmak
disarray
düzensiz kıyafet
disarray
nizamsızlık
disarray
{f} bozmak
disarray
{f} kargaşaya itmek
disarray
kargaşaya it
disarray
{f} karıştırmak
disarray
{i} dağınıklık
disarray
{i} kargaşa

Sami evini kargaşa içinde bıraktı. - Sami left his house in disarray.

disarray
düzensiz bir hale getirmek
disorder
illet
Английский Язык - Английский Язык
disorder
disarray
bring to
bring back to consciousness; "These pictures bring back sad memories
bring to
revive an unconscious person
bring to
bring back to consciousness; "These pictures bring back sad memories"
bring disorder to

  Расстановка переносов

  bring dis·or·der to

  Турецкое произношение

  brîng dîsôrdır tı

  Произношение

  /ˈbrəɴɢ dəsˈôrdər tə/ /ˈbrɪŋ dɪsˈɔːrdɜr tə/

  Слово дня

  deliquesce
Избранное