brightness, hope; a positive outlook

listen to the pronunciation of brightness, hope; a positive outlook
Английский Язык - Турецкий язык

Определение brightness, hope; a positive outlook в Английский Язык Турецкий язык словарь

sunlight
gün

Bulutların arasından güneş ışığı demeti geldi. - A beam of sunlight came through the clouds.

Tablolar, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. - Paintings should not be exposed to direct sunlight.

sunlight
şavk
sunlight
güneş ışığı

Bulutların arasından güneş ışığı demeti geldi. - A beam of sunlight came through the clouds.

Bu oda çok fazla güneş ışığı almıyor. - This room doesn't get much sunlight.

sunlight
güneş ışık
sunlight
(isim) güneş ışığı
Английский Язык - Английский Язык
sunlight
brightness, hope; a positive outlook
Избранное