breaking the gasoline into fine particles and mixing it with the incoming air

listen to the pronunciation of breaking the gasoline into fine particles and mixing it with the incoming air
Английский Язык - Турецкий язык

Определение breaking the gasoline into fine particles and mixing it with the incoming air в Английский Язык Турецкий язык словарь

vaporization
buharlaşma
vaporization
buharlaştırma
vaporization
(Tıp) Buhar haline getirme veya gelme, buharlaştırma, buharlaşma, tebahhur etme
vaporization
buharlaştırma/buharlaşma
Английский Язык - Английский Язык
vaporization
breaking the gasoline into fine particles and mixing it with the incoming air

  Расстановка переносов

  break·ing the gas·o·line in·to fine particles and mix·ing it with the in·com·ing A·ir

  Турецкое произношение

  breykîng dhi gäsılin întı fayn pärtıkılz ınd mîksîng ît wîdh dhi înkʌmîng er

  Произношение

  /ˈbrākəɴɢ ᴛʜē ˈgasəˌlēn əntə ˈfīn ˈpärtəkəlz ənd ˈməksəɴɢ ət wəᴛʜ ᴛʜē ˈənˌkəməɴɢ ˈer/ /ˈbreɪkɪŋ ðiː ˈɡæsəˌliːn ɪntə ˈfaɪn ˈpɑːrtəkəlz ənd ˈmɪksɪŋ ɪt wɪð ðiː ˈɪnˌkʌmɪŋ ˈɛr/

  Слово дня

  analphabet
Избранное